Changchun Xinglong Free Trade Zone

2019-07-11 14:13

Changchun Xinglong Free Trade Zone

Standard factory building in free trade zone under construction

Changchun Xinglong comprehensive bonded zone standard factory

Bonded warehouse